طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش:2100000نفر

فرايند لجن فعال A2/O

ظرفيت: 520000 مترمكعب در شبانه روز

استاندارد پساب خروجي: جهت مصارف كشاورزي و تخليه به آبهاي سطحي

كيفيت لجن:Class B-EPA

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شرکت فاضلاب تهران
تاریخ شروع : 1395
تاریخ پایان: 1400
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران
طول و عرض جغرافیایی: (35.63221, 51.2549848)