عمليات راهبري نگهداري و ويديومتري شبكه هاي جمع آوري فاضلاب استان هرمزگان

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

شبكه تحت پوشش : حدود 30 كيلومتر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده بهره برداری
نحوه اجرای پروژه ---
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
تاریخ شروع : 1394
تاریخ پایان: 1395
محل انجام پروژه : هرمزگان

محل اجرا


هرمزگان
طول و عرض جغرافیایی: (27.7198095, 56.335807)