طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر ملارد به روش BOT

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش: 706.000 نفر

ظرفیت: 35000 مترمکعب در شبانه روز

فرآيند تصفيه: SBR

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده مدیریت طرح
نحوه اجرای پروژه ---
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي غرب تهران
تاریخ شروع : 1395
تاریخ پایان: ---
محل انجام پروژه : البرز

محل اجرا


ملارد
طول و عرض جغرافیایی: (35.666763, 50.9790423)