New Page 1

مهندسین مشاور پارس آب تدبیر                                                         www.parsabtadbir.com

change language to English

مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
 
 
 
 
  

   

ما در شرکت پارس آب تدبیر، یکی از شركتهاي خدمات مهندسی مشاور معتبر در کشور، بر این باوریم که برای بقاء در بازار رقابت همواره باید الزامات توافق شده با مشتریان و الزامات دولتي ناظر در راستاي بهبود مستمر را رعایت نموده و مستمراً در جهت کسب رضایت ایشان تلاش نماییم.
مدیریت این شرکت معتقد است که این مهم تنها در سایه توجه به اهداف زیر قابل حصول است:

1- افزایش رضایت مشتریان

 
2- بکارگیری یک رویکرد نظام مند و بین المللی برای مدیریت و هدایت سازمان


3- ارتقاء سطح کیفیت خدمات از طریق کاهش عدم انطباق های پروژه ها با بکارگیری تجهیزات، ابزار و فن آوری


4- استفاده از تأمین کنندگان با کیفیت بالاتر


5- افزایش ماندگاری و رضایت پرسنل از طريق آموزش، انگیزش و تامین رضایت شغلی پرسنل و توسعه فرهنگ کیفیت


6- التزام به استفاده بهینه از منابع ملی و حفظ محیط زیست با استفاده از علوم روز دنیا

 
7- التزام به منشور اخلاقی مشاور در جهت حفظ اطلاعات مشتریان و عدم برخوردهای غیراخلاق کاری با شرکتها و موسسات رقیب
 

 بدین منظور این شرکت سیستــم مدیریــت کیفیت مبتنـــی بر استانــدارد ISO9001-2008 ، ISO10006:2003 ، ISO10004:2004 ، ISO10002:2004 و نیازمندی های تکمیلی مشتریـان را مستقـر نمـوده و نماینـده ای را برای نظارت بر آن تعیین نموده است. اینجانب نیز عملکرد این سیستم را در تامین نیازمندی های مشتریان و این خط مشی، در مقاطع زمانی مشخص ارزیابی نموده و منابع لازم را برای رفع کاستی ها و بهبود مستمر آن اختصاص خواهم داد .

 

                                                                                                          فرزاد آریادوست


                                                                                                         مدیر عامل

 

 

Home  | contact us