مدیریت کیفیت

ما در شرکت مهندسي پارس آب تدبیر، یکی از شركتهاي خدمات مهندسی معتبر در کشور، بر این باوریم که برای بقاء در بازار رقابت همواره باید الزامات توافق شده با مشتریان و الزامات دولتي ناظر در راستاي بهبود مستمر را رعایت نموده و مستمراً در جهت کسب رضایت ایشان تلاش نماییم.مدیریت این شرکت معتقد است که این مهم تنها در سایه توجه به موارد ذيل قابل حصول است: 

*  افزایش رضایت مشتریان

*  بکارگیری یک رویکرد نظام مند و بین المللی برای مدیریت و هدایت سازمان

*  ارتقاء سطح کیفیت خدمات از طریق رعايت ايمني و با بکارگیری تجهیزات، ابزار و فن آوری روز

*  استفاده از تأمین کنندگان با کیفیت

*  افزایش ماندگاری و رضایت پرسنل از طريق آموزش، انگیزش و تامین رضایت شغلی پرسنل و توسعه فرهنگ کیفیت

*  التزام به استفاده بهینه از منابع ملی و حفظ محیط زیست با استفاده از علوم روز دنیا

*  التزام به منشور اخلاقی حرفه ای در جهت حفظ اطلاعات مشتریان و عدم برخوردهای غیراخلاق کاری با شرکتها و موسسات رقیب

بدین منظور این شرکت سیستــم مدیریــت کیفیت مبتنـــی بر استانــداردISO9001  ،ISO10006 ، ISO10004،  ISO10002  ،  ISO14001  و ISO45001 نیازمندی های تکمیلی مشتریـان را مستقـر نمـوده و نماینـده ای را برای نظارت بر آن تعیین نموده است. اینجانب نیز عملکرد این سیستم را در تامین نیازمندی های مشتریان و این خط مشی، در مقاطع زمانی مشخص ارزیابی نموده و منابع لازم را برای رفع کاستی ها و بهبود مستمر آن اختصاص خواهم داد

 

 • ISO 14001

  ISO 14001

 • ISO 10002

  ISO 10002

 • ISO 45001

  ISO 45001

 • 1
 • 2
 • 3