شرکت مهندسی پارس آب تدبیر خدمات مهندسی محیط زیست را در حوزه های ذیل ارائه می نماید:

 

-       ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهری، صنعتی و استفاده مجدد از پساب

-       ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها ، نیروگاههای برقي و آبی و تاسیسات آبرسانی

-       ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه صنعتی (شهرکهای صنعتی، کشتارگاه ها و صنایع)

-       ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های زیربنایی (بزرگراهها، راه آهن ، فرودگاه ها و بنادر)

-       ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های نفت و گاز (پالایشگاه ها، خطوط انتقال، اکتشاف و توسعه میادین نفت وگاز)

-       ارزيابي اثرات زيست محيطي - اجتماعي احداث تاسيسات آبگير ، آب شيرين كن و دفع پساب

-       تهیه برنامه های مدیریت و پایش زیست محیطی طرحهای آب و فاضلاب ، توسعه صنعتی ، زیربنایی و ...

-       تهیه برنامه های اجرایی مدیریت

·        پسابهای صنعتی

·        مواد زائد جامد شهری / خطرناک

·        منابع طبیعی و ...

 

-       تهیه برنامه های عملیاتی مقابله با حوادث غیر مترقبه (EOP)  جهت استمرار بهره برداري تاسيسات آب و فاضلاب