انجام خدمات مهندسي در حوزه هاي:

-        تهيه كليه نقشه هاي توپوگرافي بصورت شهري، كاداستر و منطقه اي  در مقياس هاي مختلف از 200/1 الي 10000/1

      -        پياده سازي و تعيين موقعيت نقاط و دريچه‌هاي شيرآلات و منهول‌هاي فاضلاب به روش ماهواره‌اي (DGPS) و به روش RTK

-        پياده سازي و مسیریابی خطوط لوله آب و فاضلاب و تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي

-        برداشت اطلاعات و انجام عمليات نقشه برداري شبكه هاي موجود توزيع آب و جمع‌آوري فاضلاب

-        محاسبه حجم عمليات خاكي شامل خاكبرداري و خاكريزي

-        تهيه نقشه هاي چون ساخت(as built) هوشمند تاسيسات و شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و خطوط توزيع و انتقال آب

-        آماده سازي و ترسيم نقشه در مقياس ‌هاي مختلف در محيط‌هاي GIS و CAD