طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران

در حال اتمام

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش :2100000نفر

فرايند لجن فعال A2/O

ظرفيت : 520000 مترمكعب در شبانه روز

استاندارد پساب خروجي : جهت مصارف كشاورزي و تخليه به آبهاي سطحي

 كيفيت لجن :Class B-EPA

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شرکت فاضلاب تهران
تاریخ شروع : 1395
تاریخ پایان: 1402
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران