طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

مطالعات پایه شامل(جمعيت، نيازآبي، هواشناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولو‍ژي، زمين شناسي)

مطالعات منابع آب، آبگیری، سیستم نمک زدایی و امكانسنجي احداث آب شيرين كن ها(به تعداد و با ظرفیت 5000 الی 100000 مترمکعبی)

انتقال آب، ارزیابی اثرات زیست محیطی

پدافند غیرعامل

تهیه مدل مالی و الگوی سرمایه گذاری و ....

براي 17 استان واقع در فلات مركزي ايران

جمعيت تحت پوشش : 48.5 ميليون نفر

مساحت تحت پوشش : 1350000 كيلومتر مربع

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب, محیط زیست, سامانه اطلاعات جغرافیایی
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما وزارت نيرو
تاریخ شروع : 1393/04/23
تاریخ پایان: 1398/12/29
محل انجام پروژه : فرا استانی

محل اجرا


ایران، فلات مرکزی