طرح جامع آبرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

ظرفيت آب شيرين کن: 228 ميليون مترمكعب در شبانه روز

طول خطوط اصلي: حدود 1000 كيلومتر

طول خطوط فرعي حدود 2000 كيلومتر

تعداد ايستگاه پمپاژ: 30 عدد

مجموع ارتفاع استاتيك: 2050 متر

مجموع ارتفاع ديناميك: 400 متر

تعداد مخازن تحويل: 30 محل

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده طراحی پایه, طراحی تفضیلی
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان
تاریخ شروع : 1391
تاریخ پایان: 1393
محل انجام پروژه : سیستان و بلوچستان

محل اجرا


استان سیستان و بلوچستان