بهره برداری از آب شیرین کن شهر قرچک

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

ظرفيت:10000 مترمكعب در شبانه روز

روش (RO) اسمزمعكوس

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده بهره برداری
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
تاریخ شروع : 1394
تاریخ پایان: 1395
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران
قرچک