طرح آبرسانی به مجتمع روستایی اورامان

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش قصلان: 13.285 نفر و 18 روستا

جمعيت تحت پوشش داشكسان 9.747 نفر و 11 روستا

جمعيت تحت پوشش اورامان: 15.027 نفر

خط انتقال : 10 کیلومتر

جنس لوله : چدن داکتیل و فولادی

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده طراحی پایه, طراحی تفضیلی, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه تدارک و ساخت (PC)
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان
تاریخ شروع : 1382
تاریخ پایان: 1388
محل انجام پروژه : کردستان

محل اجرا

کردستان
اورامان