احداث تصفیه خانه فاضلاب پیامبر اعظم

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

 تهیه و اجرای خط انتقال فاضلاب به طول حدود 1500 متر

ظرفیت تصفيه خانه: 8113 متر مکعب در شبانه روز

فرآیند تصفيه:  لجن فعال هوادهی گسترده با قابلیت حذف ازت و فسفر 

محوطه سازی و احداث جاده دسترسی به تصفیه خانه به طول 1500متر

گروه مشارکت با شرکت آب پردازان بهار

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, نقشه برداری زمینی, کنترل و تله متری
خدمات ارائه شده طراحی تفضیلی, خدمات جنبی, تامین تجهیزات/اجرا, بهره برداری
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC)
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
تاریخ شروع : 1395
تاریخ پایان: 1399
محل انجام پروژه : هرمزگان

محل اجرا


هرمزگان، بندرعباس