بهره برداری بهینه و نگهداری فعال تاسیسات یکی از پیش شرط های موفقیت درازمدت پروژه های زیربنایی است. هدف مشاوره عملیاتی به حداکثر رساندن عملکرد عملیاتی، ایمنی بهره برداری، در دسترس بودن و کارآیی تأسیسات در ضمن استفاده بهینه و اقتصادی منابع است. با توجه به تجربیات طولانی شرکت مهندسی پارس آب تدبیر در زمینه طراحی و اجرا، کارفرمایان محترم در این زمینه می توانند به دانش متخصصان مهندسی عمران، مهندسی فرآیند، مدیریت، اقتصاد، امور حقوقی و مدیریت قرارداد این شرکت اعتماد کنند.

 

برخی از خدمات قابل ارائه این شرکت در این زمینه به شرح ذیل می باشند:

 

·        تدوین و بازنگری در روش‌های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره‌برداری

·        تدوین و بازنگری منطبق بر استاندارد برای به کارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسیسات

·        بررسی و کنترل مداوم در خصوص رعایت استانداردهای بهره‌برداری، عملیات پرسنلی، دستگاهها، ماشین‌آلات،  ابزار و تجهیزات

·        انجام اصلاحات و تغییرات جزئی و کلی در تجهیزات و ماشین‌آلات و دستگاهها به منظور افزایش راندمان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و افزایش ایمنی

·        اجرای صحیح و به موقع سرویس، نگهداری و تعمیرات تأسیسات برای به کارگیری آن‌ها در عملیات بهره‌برداری و شرایط اضطراری

·        اجرای برنامه‌ی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه(PM) در تأسیسات

·        و ...