تلاش جهانی برای دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی مستلزم بهبود مستمر و گسترش زیرساختها و صنایع است و رفع این چالش نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد. در شرایط فعلی که بودجه عمومی برای انجام پروژه های عمرانی محدودتر گردیده است، مدل هایی جهت تامین مالی پروژه ها در حوزه تاسیسات زیربنایی مدنظر قرار گرفته و تلاش گردیده با پتانسیل بخش خصوصی پاسخگویی به چالش های امروزی پروژه های پیچیده زیرساختی در قالب  مشارکت های عمومی و خصوصی (PPP) و صندوق های پروژه، اوراق مشارکت و.... تسهیل گردد.

 

روند غربالگری و انتخاب فرصت های مناسب و  تأمین اعتبار برای این پروژه ها یک موضوع مهم در سراسر جهان است و نیاز به درک چند رشته ای از شرایط و چارچوب مربوطه دارد. شرکت مهندسی پارس آب تدبیر با توجه به تجربیات گسترده و تیم های تخصصی و روابط مناسب با تأمین کنندگان مالی مختلف وارد این عرصه گردیده است و با ارزیابی اصولی و دقیق ابعاد مختلف طرح ها و حصول اطمینان از توجیه اقتصادی و مالی آنها، تأمین مالی طرح ها را به صورت مستقل یا در قالب کنسریوم بر عهده می گیرد.