امروزه بسیاری از پروژه های عمرانی به جهت نیل به کیفیت بهتر و بهره برداری مناسب تر به روش طرح و ساخت یا همان EPC به انجام می رسد و شرکت مهندسی پارس آب تدبیر نیز در طی چند سال اخیر با اتکا به سالها تجربه موفق در بخش مشاوره و تجربه چندین پروژه پیمانکاری وارد این عرصه گردیده است تا با مجموعه امکانات و توانمندی های ذیل بتواند خدمات یکپارچه ای را  به کارفرمایان خود ارائه نماید:  

 

·        تیم طراحی و مهندسی بهینه و كارآمد متکی بر تجربیات گذشته و دانش روز

·        استفاده از تکنیکهای کاربردی مدیریت و کنترل پروژه

·        امکانات نرم افزاری و تخصصی به روز

·        بهره گیری از استانداردها و دستورالعمل های به روز داخلی و بین المللی

·        استقرار سیستم های کنترل کیفی و نظارتی مجرب

·        دراختیار داشتن ماشین آلات و امکانات اجرائی مناسب

·        تعامل پویا و گسترده با سازندگان داخلی و خارجی

·        ....