امروز با توسعه طرح‌ها، مديريت و به ثمر رساندن آن‌ها نيز پيچيده گردیده و به سازمان اجرايي با توان فني و نظام اجرايي متناسب با آن نيازمند مي‌باشد كه ضمن تجهيز و ساماندهي كامل منابع، توانايي نظارت و مدیریت بر آنها را نيز داشته باشد. مدیریت طرح حرفه ای برای دستیابی به اهداف پروژه در رابطه با زمان، کیفیت و هزینه مورد نیاز است.

شرکت مهندسی پارس آب تدبیر، با سالها تجربه در تهیه و اجرای طرح های صنعت آب و با تیم مجرب خود توانایی ارائه خدمات مذکور را دارد.

به طور خلاصه با استفاده اثربخش از خدمات مدیر طرح (عامل چهارم) در پروژه، دستاوردها و نتايج زير حاصل مي‌گردد:

·        يكپارچگي در تعريف پروژه‌

·        كاهش زمان اجراي پروژه‌

·        تقويت نظارت و كنترل اجراي پروژه

·        افزايش كيفيت پروژه‌ و اطمينان از نتايج پروژه‌

·        كاهش ريسك اجراي پروژه‌

·        بهره‌برداري بهينه از فناوري اطلاعات در ايجاد پايگاه دانش پروژه‌

·        ايجاد هم‌افزايي در اجراي پروژه‌هاي مختلف

·        انتخاب مجريان دارای قابليت‌هاي منطبق با نياز هر پروژه

·        .......