شرکت مهندسی پارس آب تدبیر برای توسعه و تحقق ایده های جدید و تعریف پروژه ها به کارفرمایان و مشتریان محترم خدمات مشاوره ارائه می دهد و با تیم مجرب در تخصص های مختلف پشتیبانی لازم را فراهم می آورد.

بسیار مهم است که کارفرمایان، سرمایه گذاران، مشتریان هر پروژه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا برنامه ریزی با شروع پروژه، محدودیت های فنی، عملیاتی و اقتصادی و سوابق یک پروژه خاص را به صورت مشخص و در سطوح مختلف بدانند. و لازم است در حالی که به راه حل های مختلف فکر می کنند، از ایده ها و راهکارهای مختلف مطلع باشند.

 

شرکت مهندسی پارس آب تدبیر فرآیندهای فوق را تسهیل، به شناسایی و به حداقل رساندن تأثیرات محیطی و اجتماعی و  اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم از مراجع مختلف کمک می کند. و با کادر مجرب خدمات ذیل را برای کارفرمایان خود فراهم می آورد:

 

·        مطالعات پیش ارزیابی توجیهی و توجیهی بانکی

·        مطالعات شناخت و تهيه طرح مفهومي و جامع

·        مطالعات مرحله اول و طراحي مقدماتي و پایه

·        مطالعات مرحله دوم و طراحي تفضيلي

·        خدمات ارجاع كار و برگزاري مناقصات به روش هاي مختلفC ،‍‍ EPC، DBO، BOT و ...

·        خدمات مشاوره در حوزه پروژه های مشارکت خصوصی-عمومی

·        مهندسي ارزش و مهندسي مجدد

·        نظارت كارگاهي و عاليه بر اجرا

·        .....