شرکت پارس آب تدبیر با بهره گیری از تجربیات گسترده خود در زمینه طراحی تفضیلی تاسیسات آب و فاضلاب و همچنین نیروی انسانی توانمند و منابع مالی و تجهیزاتی قابل توجه، بعد از اخذ صلاحیت لازم در سال 1396، تلاش نموده تا در توسعه زیرساختهای هیدرولیکی و زیست محیطی کشور نیز نقش فعال تری ایفا نماید.

 شرکت پارس آب تدبیر با درنظر گرفتن پیچیدگی و بزرگی پروژه ها به طور مستقیم یا با همکاری شرکتهای معتبر، خدمات مهندسی، تدارکات، ساخت و ساز و مدیریت پروژه را در طرح های مختلف ارائه می دهد. و هماهنگی کامل سایتها و همکاریهای جدی با شرکتهای تامین کنندگان برای تحویل پروژه های با کیفیت، در زمان مقرر و بودجه تعیین شده را سرلوحه کار خود می داند.

خدمات پیمانکاری قابل ارائه به کارفرمایان محترم شامل موارد ذیل است:

 ·        مدیریت برنامه ریزی ساخت و ساز

·        مدیریت قراردادها

·        تجزیه و تحلیل سیستم منظم و نظارت مستمر برای بهبود عملکرد

·        نظارت بر کیفیت و اجرای استانداردها از طریق ممیزی داخلی و خارجی

·        کنترل هزینه پروژه و تهیه گزارش های عملکرد مالی پروژه

·        تدارکات و مدیریت ماشین آلات

·        ارزیابی عملکرد مدیران پروژه

·        استخدام و تخصیص منابع انسانی

·        بایگانی پروژه و مستندات طرح