نمونه هایی از پروژه های شرکت

طرح تصفيه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد به روش طرح و ساخت
نام كارفرما: شهرداری مشهد
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC)
خدمات طراحي تفضيلي مهندسي و مديريت خريد تصفيه خانه فاضلاب بومي پركند آباد مشهد 120000 متر مكعب در روز
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
مطالعات مهندسی ارزش تصفیه خانه فاضلاب بوکان
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی
نحوه اجرای پروژه : -
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب شرق تهران جهت اخذ وام از بانك توسعه اسلامي(IDB)
نام كارفرما: شركت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : -, بانك توسعه ای
مطالعات آماده سازي طرح حوادث غير مترقبه (EOP) براي تأسيسات آب و فاضلاب شهرهاي رشت و انزلي
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان گيلان
نحوه اجرای پروژه : -
مطالعات اجتماعي ، زيست محيطي طرحهاي آب و فاضلاب رشت انزلی ساری بابل
نام كارفرما: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
نحوه اجرای پروژه : -, بانك توسعه ای
طرح جامع آبرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان
نحوه اجرای پروژه : -
طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران
نام كارفرما: وزارت نيرو
نحوه اجرای پروژه : -
طرح جامع استفاده از آبهای نوار ساحلی جنوب کشور
نام كارفرما: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
نحوه اجرای پروژه : -
طراحی پایه و نظارت بر آب شيرين كن هاي بندر عباس
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب زرگنده تهران
نام كارفرما: شرکت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : -
تصفیه خانه فاضلاب خین عرب مشهد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای