شرکت مهندسی پارس آب تدبیر در زیر مجموعه های حوزه تاسيسات فاضلاب و دفع آبهای سطحی به شرح ذیل خدمات مهندسی ارائه می نماید:

-      شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال

§         انشعابات خانگی

§         خطوط فرعی شبکه های فاضلابرو

§         خطوط اصلی شبکه های فاضلابرو

§         خطوط انتقال

§         ایستگاههای پمپاژ

§          ایستگاههای بالابر

§          تاسیسات و متعلقات مرتبط (آدم روها، سیفونها، سرریزها و (...

-      تصفیه خانه فاضلاب شهری، روستايي و صنعتی

§         تصفیه متداول

§         تصفیه پیشرفته

§         ارتقاء ظرفیت و فرایند

-      استفاده مجدد از پساب

§         تعیین پتانسیل های مصرف

§         کیفیت مورد نیاز برای انواع مصارف

§         تعیین روشهای مورد استفاده

-      شبکه های جمع آوری آبهای سطحی

§         کانالهای فرعی جمع آوری

§         کانالهای اصلی جمع آوری

                                  §         ساماندهی مسیلها

 

 

برای مشاهده پروژه های تاسیسات فاضلاب کلیک کنید

 

برخی از پروژه های تاسیسات فاضلاب